Kde je moje umenie?

Moje umenie priťahuje veľký záujem rastúceho počtu medzinárodných zberateľov a cestuje po celom svete! Aspoň jeden z mojich obrazov možno nájsť v zbierke v ZELENÁ krajiny nižšie.